Vad gör du om olyckan är framme? Ett inbrott kan få katastrofala följder för dig som försäkringstagare om du inte har ett skriftligt värderingsintyg på dina smycken. Många försäkringsbolag kräver idag ett godkänt skriftligt värderingsintyg om försäkringen ska gälla fullt ut. Lillan Elvesten som en av Sveriges godkända värderingsmän hjälper både privatpersoner och försäkringsbolag med värdering av smycken.
För mer information och tidsbokning kontakta Försäkringsavdelningen.

Kontakta oss på telefon 033-410629 eller via mail lillian@ideguld.se för tidsbokning.